background_wood_logo4.jpg

Be om tilbud på tetting

Fugemassen Energy Seal skal testes og CE-merkes, samt få offentlig godkjent Norsk produktdokumentasjon. I påvente av at dette kommer i orden har Direktoratet for Byggkvalitet pålagt omsetningsstans for produktet. Vi håper å få dette i orden innen kort tid.

Vi utfører også andre oppdrag: skraping/beising, mindre tømreroppdrag, skifting av vinduer/dører, arbeid på terrasse, rekkverk/utsmykking.

Ditt navn
Ditt telefonnummer
Din e-postadresse (*)
Postadresse
Postnr. / poststed
Navn på bolig-/ hytteområde
GPS-koordinater
Last opp grunnriss/bilde
Din melding (*)